Dodaj do ulubionych
Załóż konto

Pkd.pl

Twój biznes. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi!

Podklasa: Pozyskiwanie drewna:

A. ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 02.2. POZYSKIWANIE DREWNA 02.20. POZYSKIWANIE DREWNA 02.20.Z

Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie:

  • drewna okrągłego do dalszego przerobu w przemyśle przetwórczym,
  • drewna okrągłego używanego w postaci nieprzetworzonej takiej jak: kopalniak, żerdzie i słupy,
  • drewna i innych produktów leśnych na cele opałowe oraz
  • produkcję węgla drzewnego w lesie (z wykorzystaniem metod tradycyjnych).

W wyniku tej działalności powstają drewno użytkowe, zrębki lub drewno opałowe. Podklasa ta nie obejmuje:

  • uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z,
  • urządzania i zagospodarowania lasu oraz utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, sklasyfikowanych w 02.10.Z,
  • pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 02.30.Z,
  • produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z,
  • produkcji węgla drzewnego otrzymywanego w procesie destylacji drewna, sklasyfikowanej w 20.14.Z.